Home

De stichting Browo is opgericht door de Stichting Collectie Appingedammer Bronsmotoren Museum en de Stichting Historische Scheepswerf Hoogezand-Sappemeer, met als doel het verwerven, restaureren en beheren van oude schepen.

De stichting zoekt contact met scheepseigenaren, die hun schip niet willen of kunnen onderhouden. Indien het betreffende schip van voldoende historische waarde is om te behouden, wordt de eigenaar verzocht haar te schenken aan de stichting Browo, met als opdracht voor restauratie en beheer zorg te dragen.

Door vrijwilligers ervaring te laten opdoen in motoren- en scheepsbouwtechnieken wordt bereikt, dat deze technieken behouden blijven en dat b.v. werkloze jongeren en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt weer arbeidsritme kunnen opdoen.